BELGISCHE BOND voor AQUARIUM-en TERRARIUMHOUDERS  vzw

Nieuws Flash

Lees hier als eerste alle BBAT-nieuws oa.
    Positieflijsten
    Bondsberichten

• BBAT-nieuws


- Probleem maart nummer Aquariumwereld -

Beste vrienden

Blijkbaar is er in de drukkerij van Aquariumwereld het een en ander misgelopen.
Er zijn ontbrekende pagina's, dubbele pagina's en nog enkele ander foutjes gemeld.
Langs deze weg willen wij onze lezers hiervan in kennis stellen en vragen wij om Aquariumwereld blad per blad te bekijken, nummering na te zien enz.
Indien mogelijk vragen wij u deze klachten te centraliseren bij een van uw bestuursleden, die deze dan zal doorsturen naar de ombudsdienst van BBAT tav .

Wij zullen uw klachten behandelen tot 15 april en gaan er dan van uit dat iedereen een volledig en niet gehavend exemplaar heeft van de maand maart.
Later kunnen wij geen nazendingen meer doen voor dit nummer.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.
Het bestuur BBAT- Bewaamheidsexamen 2018 te Hoboken -


Lees verder


- Oproep tot medewerking -

De Vlaamse Raad wil nu ook een positief lijst voor Reptielen opstellen, in analogie met WalloniŽ en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Binnen de Vlaamse Raad is er door de NRvDL (zonder dat wij er fan van zijn) bekomen dat een werkgroep een voorstel voor deze lijst mag uitwerken....
Terra vzw. heeft hiervoor 2 personen gevonden en deze zijn hierin opgenomen. Ter ondersteuning van deze mensen en om degelijke voorstellen op te stellen, zoeken wij nu personen die meer weten over families/subfamilies reptielen om deze 2 personen bij te staan om de lijsten goed op te stellen...
Wij hopen dat er liefhebbers zijn die oprecht reageren door hulp te bieden om de lijsten te vervolledigen met specimens die goed houdbaar zijn, gekweekt mee wordt, etc ...
Lees verder ....


- Nationale Huiskeuring 2017, de laureaten -


Van links naar Rechts:
Theo Luyten, Bart De Laat, Conny De Wilde, Gianni Malfait, Andre Vanstaelen, Eddy Selderslaghs (Voorzitter BBAT), Marc Bouve, Philippe Van Overmeire, Vern Van de Weyer, Urbain Appeltans, Alain Debeer, Willy Wouters (Coördinator Nationale Huiskeuring 2017)

Lees verder- CITES, Nieuwe beschermingsmaatregelen

Op de 17de Conferentie der Partijen (CoP17) van CITES, die is doorgegaan van 24 september tot 5 oktober 2016 in Johannesburg, Zuid-Afrika, werd beslist om het beschermingsniveau van een aantal amfibieŽn, reptielen en vissen aan te passen.     
Deze wijzigingen aan het internationale beschermingsniveau is van kracht geworden op 2 januari 2017. De aanpassingen aan de Europese Bijlagen zullen normaal gezien begin februari van kracht worden.
Bijgaand vindt je de omzendbrief hierover, zodat liefhebbers van deze dieren zich in orde kunnen stellen ...
Deze en alle wijzigingen (CoP17) zijn terug te vinden op de website van citesinbelgie.be
Omzendbrief: Amfibieen - Reptielen - Vissen.


- Publicatie - Een aquariumwereld beginnen - 3de editie


"Een aquariumwereld beginnen"

De ongeëvenaarde leidraad voor het zoetwateraquarium en naslagwerk voor het behalen van het
"Bewijs van Bekwaamheid - Zoetwateraquaristiek"
is nu verkrijgbaar in een totaal herziene en herwerkte 3de uitgave.


- HET IDEALE GESCHENK VOOR DE BEGINNENDE LIEFHEBBER -


 

- Vorige keuringen en Wedstrijden -

  - Laureaten Huiskeuring 2017
  - Laureaten Vijverkeuring 2016
  - Laureaten Nationale Huiskeuring 2015
  - Laureaten Vijverkeuring 2014
  - Laureaten Nationale Huiskeuring 2013
  - Laureaten Vijverkeuring 2012
  - Fotowedstrijd 2011
  - Laureaten Nationale Huiskeuring 2011
  - Laureaten Vijverkeuring 2009
  - Laureaten Nationale Huiskeuring 2007


 


VLAANDEREN - VERBEELDING WERKT


BBAT-LIDKAART VOORDEEL


BBAT-Nieuwsbrieven


Volg ons op FaceBook


Deze maand in
- Aquariumwereld -
ons hobbyblad.

maart 2018

- Wat koi echt willen
- Het nut van planten
  in koivijvers
- Ichthyosaura alpestris
  de alpenwatersalamander
- Visvoeder en visziekten
- Een zeeaquarium zonder
   koralen
- Bufo bufo,
  de gewone pad

- BBAT-Info

Meer info ?    
Website Aquariumwereld     Bekijk een 'preview'    


EATA


BBAT-Babbelbox


 

Top  

Privacy Policy - Disclaimer