BELGISCHE BOND voor AQUARIUM-en TERRARIUMHOUDERS  vzw

 

24 december 2012
Pagina laatst bijgewerkt op:
22-02-2018

  Secretariaat Nationale Huiskeuring 2013:


    WILLY WOUTERS
    Mercatorpad 1/302, 3000 Leuven
    Tel: 016/847759
    E-mail: (Gelieve Java-script te activeren om dit onderdeel te bekijken)


    MARC THELISSEN
    Waterlozeweg 16, 3680 Neeroeteren
    Tel: 016/390101 (tijdens kantooruren)
    E-mail: (Gelieve Java-script te activeren om dit onderdeel te bekijken)


REGELGEVING NATIONALE HUISKEURING 2013

De nationale keuring van huiskamervivaria is gedelegeerd aan de commissie keurmeesters.
De deelname aan de nationale keuring staat open voor ieder BBAT-lid. Zowel voor diegenen, aangesloten via een vereniging, als voor zij die als vrij lid zijn ingeschreven.

Er is een keuring voorzien in de volgende disciplines:

  1. zoetwater gezelschapsaquaria
  2. zoetwater speciaalaquaria
  3. zeewater
  4. terraria en palludaria

Elk van deze voorgaande disiplines kan ondergebracht worden in een categorie NANO.
Onder NANO wordt verstaan een bakje met de maximum afmeting van:
40cm breed x 40cm diep x 40cm waterstand
Van de technische installatie mag in het bakje niets zichtbaar zijn.
Planten en dieren dienen aangepast te zijn aan de afmetingen. (geen scheuten van grote planten of jongbroed van grote vissen)
Alle andere reglementering vind je op (03.07.03-Toelichting keuringsverslag)

Inschrijvingen gebeuren via de verenigingen en hun respectievelijke federaties. Deelnemers schrijven in bij de vereniging waar zij als BBAT-lid aangesloten zijn. Verenigingen die bij verschillende federaties aangesloten zijn, kunnen vrij kiezen via welke federatie ingeschreven wordt,

MET DIEN VERSTANDE DAT AL HUN DEELNEMERS DAN VIA DIEZELFDE,
ENE, FEDERATIE MOETEN INGESCHREVEN WORDEN.

Per federatie kunnen het hieronder vermelde aantal kandidaten per discipline aan de nationale keuring deelnemen:

  • 5 zoetwater gezelschapsaquaria,
  • 3 zoetwater speciaalaquaria
  • 3 zeewater aquaria
  • 2 terraria en paludaria
  • 9 kandidaten vrij te verdelen over de verschillende disciplines

Het max. aantal deelnemers per federatie is dus beperkt tot 22.

Selecties:

Op clubniveau:

De besturen van de verschillende verenigingen selecteren de aquaria welke in aanmerking komen voor de federatiekeuring. Deze selectie moet vr 31 maart 2013 aan de respectievelijke federaties bekend gemaakt worden. Gelieve een kopie van deze bekendmaking ter informatie aan het Secretariaat Nationale Huiskeuring 2013 te bezorgen.

Op federatieniveau:

Het is aan de federaties om uit te maken welke kandidaten doorstoten naar de eindronde.
Indien nodig kan aan de federatiekeuringen n keurmeester toegevoegd worden. Deze zal enkel een adviserende taak hebben en kan aangevraagd worden via het Secretariaat BBAT-keurmeesters.
De uiteindelijke beslissing zal bij de federatie berusten. De gekeurde vivaria dienen van dusdanig niveau te zijn dat ze minimum een Certificaat van Bekwaamheid kunnen behalen.
De federaties moeten hun selectie uiterlijk voor 1 juni 2013 aan het Secretariaat Nationale Huiskeuring bekend maken.

Op nationaal niveau:

Deze keuring vindt plaats tussen 1 augustus 2013 en 30 september 2013.
De deelnemers worden door de federatie verwittigd van hun keuringsdatum.
Een beroep op onbekendheid met de keuringsdatum zal niet worden aanvaard.

Het bestuur van elke federatie zal zorgen voor de begeleiding van de keurmeesters bij de door hen aangeduide kandidaten.

De deelnemers dienen er voor te zorgen dat de keurmeesters rustig en ongestoord de keuring kunnen verrichten. De uitslag van de Nationale Huiskeuring is bindend.
Ten overstaan van derden zullen de keurmeesters vr de officile uitslag geen mededelingen doen of vergelijkingen maken betreffende de keuringsresultaten.

De proclamatie is gepland voor 15 november 2013.

 

- Overzicht Federaties

Bijlagen:

- Deze tekst in PDF-formaat
- Toelichting keuringsverslag in PDF-formaat

terug

Top  

Privacy Policy - Disclaimer