In memoriam Robert Van Mossevelde (°27-02-1938 - † 27-05-2016)

Robert trad in 1982 toe tot de redactie van Aquariumwereld.

Tot januari 2015 was hij aanwezig op bijna iedere redactieraad. Hoewel zijn gezondheidstoestand het al een tijdje nauwelijks nog toeliet, stond hij er op om naar de redactiebijeenkomst te komen. We gingen hem met veel plezier ophalen, omdat we wisten dat dit voor hem veel betekende.

Het was ook voor ons even wennen toen we vernamen dat zijn toestand snel achteruit ging en hij er niet meer bij kon zijn. Toch besloten wij om Robert voor de rest van zijn leven als redactielid te beschouwen, dit uit respect voor zijn inzet en zijn bijdragen om ons maandblad de uitstraling te geven die het tot op vandaag kent.

Naast zijn hobby in de wereld van de modelvliegerij, was zijn camera zijn grootste passie.

Begeesterd door deze passie, was hij op iedere aquariumtentoonstelling of andere manifestatie aanwezig om zoveel mogelijk alles op beeld vast te leggen. Hij zag er niet tegenop om zelfs meerdere keren terug te gaan om nog betere beelden te maken. Zijn diatheek groeide dan ook uit tot een zelden gezien archief van beeldmateriaal over allerlei vivariumdieren.

Zelf was hij in de aquaristiek het meest aangetrokken tot de dwergcichliden. Hij maakte daarover ook menige dia-reportage en schreef er artikels over voor Aquariumwereld. Omwille van deze verdienste werd hij ook opgenomen in de “Penclub” van Aquariumwereld, een selecte club van mensen die zich op een of andere manier verdienstelijk maakten voor het magazine.

Hij volgde de trend van de digitale fotografie en begon zijn diatheek ook digitaal om te zetten.

Toen hij, na zijn beroep als persfotograaf, de kans kreeg om vertegenwoordiger te worden bij een van de grootste verdelers van aquariumtoebehoren, draaide zijn leven helemaal rond de aquaristiek. Zijn jarenlange kennis en ervaring stelde hij zeer graag ter beschikking van zijn klanten en de liefhebbers.

Hij was in de meeste clubs van de BBAT ooit te gast als spreker, zij het om over zijn dwergcichliden te babbelen of om uiteen te zetten hoe je een goede foto van aquariumvissen kunt maken. Ook hiervoor reisde hij het hele land rond.

Omwille van zijn passie als aquariumfotograaf nam hij ook een tijdlang de diadienst van de BBAT voor zijn rekening. Actualiseerde een aantal reeksen en zorgde er voor dat ze tijdig werden afgeleverd bij de club die een reeks had aangevraagd voor hun maandelijkse vergadering.

Het is ook voor mij haast onbegonnen werk om alles op te sommen wat Robert voor de aquaristiek, de BBAT en Aquariumwereld in het bijzonder, heeft betekend.

Eén ding staat wel vast: we zullen hem missen, als medewerker, maar vooral ook als vriend.


Freddy Haerens,
Hoofdredacteur Aquariumwereld.

Overlijdensbericht