BELGISCHE BOND voor AQUARIUM-en TERRARIUMHOUDERS  vzw

Nieuws Flash

Lees hier als eerste alle BBAT-nieuws oa.
    Positieflijsten
    Bondsberichten

• BBAT-nieuws »


- Sponsors in de kijker


Beschikbare diareeksen
B-Reeksen

Diavoordrachten ten persoonlijken titel, in depot bij de Diadienst.

 

Titel

Auteur(s)

Aantal
dia's

Duurtijd
in minuten

B1

Gondwana * * *

200

60


Winnaar van de “Diavoordrachtwedstrijd 2002”
De aarde telt momenteel 5 grote continenten die elk een eigen fauna en flora manifesteren.Toch vinden we op diverse van die continenten elementen terug die ook op andere continenten voorkomen.
Dat, samen met enkele geologische eigenaardigheden, gaf geleerden reeds vroeg het idee dat ze allemaal op een of andere manier met elkaar verbonden geweest zijn.
Die hypothesen werden in 1924 door Koppen en Wegener uitgewerkt tot de beroemde theorie van de drift der continenten.
Allicht vraagt u zich af wat Gondwana met vissen te maken heeft.
Toch is het precies de evolutie van dat grote continent dat verantwoordelijk is voor de huidige soortenverdeling van de vissen op zowat alle huidige vastelanden.
Deze voordracht toont ons niet alleen beelden van dat oude oercontinent, maar meer nog vele vissen en planten die we nu heden ten dage in onze aquaria kunnen houden en kweken.
Dat de oeroude Congo en Amazonestroom samen met hun nevenstromen met hun enorme watermassa ons heel wat vissen en planten leveren hoeft geen betoog, we zien dan ook in deze voordracht heel wat vissen de revue passeren.

top

B2

De onderwaterwereld in de Golf van Aqaba * * *

190

62


Tijdens deze reeks maken we een duik in de Golf Van Aqaba (Rode Zee- Jordanie ),
en brengen we een bezoek aan een scheepswrak, de “Cedar Pride”. Dit is een oud cementschip dat speciaal ten behoeve van de duiksport tot zinken werd gebracht.
Tijdens deze reeks wordt het plaatselijke onderwaterleven getoond en besproken, echter wel door een “aquaristische” bril gezien.
Zo worden de dieren getoond in hun natuurlijke milieu en hun dagelijkse levensomstandigheden. Maar ook of deze dieren te houden zijn in een zeeaquarium, en zo ja op welke manier dit dient te gebeuren. Het samenhouden met andere vissen, al of niet met lagere dieren, en het voedsel dat hen kan worden verstrekt, enz….
Deze reeks nam deel aan de nationale BBAT voordrachten wedstrijd in 2002 te Maaseik.

top

B3

Leven en blijven leven M.A.K

135

45


Deze voordracht toont ons het leven van vissen en hun camouflage kleuren,en hun afschrikpatronen om niet aangevallen te worden door andere vissen.
Ook anemonen en hun verweer systeem komen aan bod.
De reeks handelt in het bijzonder over de vele zeevissen met hun felle kleuren,die allemaal wel een of ander afweermiddel hebben tegen mogelijke belagers.
Denken we maar even aan de koraalduivels en steenvissen die met hun giftige stekels heel wat pijn kunnen veroorzaken. Ook zij worden in deze voordracht besproken.
De lezing is geschikt voor elke natuurliefhebber.

top

B4 De nationale huiskeuring 1999 * * * 176 30

Deze voordracht toont ons 35 vivaria die gekeurd werden in 1999 door de bondskeurmeesters, die bij iedere vivaria de originele commentaar neerpennen in het bijhorende draaiboek, commentaar zoals deze op de keuringsformulieren genoteerd werd.
Zo kunt u bij elke deelnemer enige toelichting geven over de minder sterke punten van het gekeurde vivarium.
Wanneer u na het tonen van een vivarium, dit vivarium bespreekt, kan deze voordracht een avondvullend programma worden.
Opmerking: De tekst is niet opgenomen op band of cassette, de sterke en minder sterke punten van ieder vivarium dient u zelf voor te lezen uit het draaiboek, dit maakt het u dan ook gemakkelijk om ieder vivarium zelf te bespreken met de aanwezige leden van uw club.
(Er is een cassette met zachte aangename muziek toegevoegd.)

top

B5 Zo maar een aquarium M. Gonnissen 78 60

Een voordracht die ons het leven in een aquarium toont van vele vissen en planten die in een huiskameraquarium kunnen leven.
Anostomussen, Bicolors, en vele zalmpjes passeren de revue.
Ook het nukkige gedrag van de algeneters word besproken.

top

B6 Aziatische Barbussen M. Gonnissen 76 45

De maker van deze voordracht neemt ons mee naar Azië waar hij reeds meerdere malen op bezoek is geweest.
Al heel snel trekken we het oerwoud in waar we op zoek gaan naar vissen en planten in de vele beekjes en plassen.
In deze streken komen we ook de vele barbeeltjes tegen, verdoken tussen de grote bossen Cryptocorynen
Van de vele Barbussen die op het doek verschijnen krijgen we een deskundige uitleg, kleurpatroon en vinnen worden besproken, alle vindplaatsen worden genoemd, en ook over de kweek wordt uitgebreid uitleg gegeven.

top

B7 De Nationale Huiskeuring 2002 BBAT - Keurmeesters 286 60

Deze voordracht toont ons de vele vivaria die gekeurd werden in 2002 door de bondskeurmeesters, die bij iedere vivaria de originele commentaar neerpennen in het bijhorende draaiboek, commentaar zoals deze op de keuringsformulieren genoteerd werd.
Zo kunt uzelf bij elke deelnemer enige toelichting geven over de minder sterke punten van het gekeurde vivarium.
Wanneer u na het tonen van een vivarium, dit vivarium bespreekt, kan deze voordracht een avondvullend programma worden !
Opmerking: Er is een cassette met zachte aangename muziek toegevoegd.De tekst is niet opgenomen op band of cassette, de sterke en minder sterke punten van ieder vivarium dient u zelf voor te lezen uit het draaiboek, dit maakt het u dan ook gemakkelijk om ieder vivarium zelf te bespreken met de aanwezige leden van uw club.

top

B8 De Nationale Vijverkeuring 2003 BBAT - Keurmeesters 186 50

De voordracht toont ons al de vijvers die in 2003 door de bondskeurmeesters gekeurd werden.
Bij iedere getoonde vijver hoort een tekst die neergeschreven staat in een lijvig bijbehorend draaiboek, tekst die u zelf dient voor te lezen, wat het u gemakkelijk maakt na iedere vijverbespreking even te stoppen en de getoonde vijver te bespreken met de aanwezigen.
Zo kunt uzelf bij elke deelnemer enige toelichting geven over de sterke en minder sterke punten van de getoonde vijver.
Achteraan in het draaiboek staat de uitleg van de keurmeesters en de toegekende punten.
Wanneer u na het tonen van iedere vijver deze met de leden bespreekt kan dit een avondvullend programma worden.

top

B9 Levendbarenden Botia Poperinge 63 55

Het leven van onze tandkarpertjes wordt uitvoerig besproken.
Opmerking: Bij deze voordracht is geen draaiboek voorhanden.

top

B10 Pracht in Botia Botia Poperinge 82 50

Toont ons vele ingerichte aquariums met allerlei vissen en planten, ook zeevissen, en anemonen.
De reeks werd gemaakt door Botia Poperinge, vandaar de titel, want wie denkt dat de reeks handelt over Botia’s komt hier wel zeer bedrogen uit, geen enkele Botia word getoond of besproken, zelf de zo gekende Botia macracanta niet.
De clubleden tonen hier hun bakken thuis, en op hun tentoonstelling, de opbouw van die show komt aan bod, terwijl leden bezig zijn met inrichten. Een allegaartje dus.
Opmerking: Bij de reeks is geen draaiboek, en ook geen cassette, alleen een geluidsband.

top

B11 Botia’s vreugde Botia Poperinge 134 50

Ook deze voordracht heeft niets te maken met het geslacht Botia.
Er worden ons vele totaalopnamen getoond van huiskamer aquariums, met heel wat planten en vissen en ook het vangen van levend voedsel komt aan bod.
Opmerking: Ook geen draaiboek voorhanden.

top

B12 Wonderbare Noordzee Botia Poperinge 124 45

Het is opvallend en betreurenswaardig hoe weinig mensen iets afweten van al die mooie en wonderbarende wezentjes die in de Noordzee aan de laagwaterlijn zo maar voor het rapen liggen.
Trek je waterdichte schoenen aan, en ga mee met de mensen van De Brugse aquariumvrienden, en ondervind wat er zoal te rapen valt aan onze kust.
Ringwormen, kwallen, poliepen,en paardenanemonen passeren de revue, en ook de vele aan onze kust te vangen vissen worden getoond en besproken.
Een voordracht die in iedere club wel eens getoond mag worden.

top

B13 De guppy en andere levendbarenden Ornatus Brugge 160 45

Ook deze voordracht handelt uitsluitend over levendbarende vissen.
In welk aquarium horen ze thuis, waterkwaliteit, temperatuur, en wat voor voedsel hebben ze nodig.
Ook het kweken en selecteren komt aan bod.
Gestart wordt er met een korte inleiding die begint met het ontstaan van het zonnestelsel, de aarde, het water, en het eerste leven op aarde. Daarna volgt het hoofdthema, de vissen.

top

B14 Variaties Brugse Aquariumvrienden 105 55

Een avondvullend programma over het houden en kweken van de levendbarenden
Ze worden uitgebreid besproken en getoond, ook de kweek ervan.
Hoe ze het best opgroeien en gevoederd dienen te worden, het selecteren van kweekstellen, en de aquariums waarin men ze het beste kan houden.
Korte bespreking van de "Wetten van Mendel" met enkele toepassingen op bloemen.
Overzicht van de toepassing van deze wetten op de levendbarende tandkarpertjes.

top

B15 Kweek Brugse Aquariumvrienden 100 55

Tonen van beelden en uitleg geven over vele populaire vissen en hoe men ze kan kweken.
Labyrintvissen, dwercichliden, scalaren, en discussen passeren de revue.
Het tweede deel gaat over kweken en verzorgen van planten en tot besluit de kweek van Ampullaria's.

top

B16 Houd U deze vissen ook eens Brugse Aquariumvrienden 100 45

In deze diareeks word het houden en kweken van vele cichliden getoond, en uitgebreid besproken.
Vele soorten, zowel grote als dwercichliden, vissen uit Zuid-Amerika, en Afrika.
En niet alleen cichliden, ook ander minder gehouden vissen komen in deze voordracht aan bod.

top

B17 Zoetwater aquariumplanten en vissen M. Gonnissen 99 45

In deze voordracht wordt de klemtoon voornamelijk gelegd op de watersamenstelling, temperatuur,en de belichting van de vele soorten.
Het houden en vermeerderen van planten en vissen komt aan bod.
De dia’s, ( die niet altijd van de beste kwaliteit zijn ), tonen ons toch een deel van wat er zoal in aquariums gehouden en gekweekt werd.

top

B18 Het gezelschapsaquarium G. Lammertijn 80 60

Het is de bedoeling om aan de hand van deze reeks de beginnende aquariumliefhebber wegwijs te maken in het visbestand dat eventueel in aanmerking komt om te worden gehouden in een gezelschapsaquarium.
Onder dit soort aquarium wordt hier verstaan, dat de vissen die hierin zullen worden ondergebracht, min of meer dezelfde eisen stellen aan de watersamenstelling.
In deze reeks word dan ook met opzet niet gesproken over “ levendbarenden”, daar deze meestal dienen te worden gehouden in eerder hard en basisch water, terwijl het visbestand dat hier aan bod komt dient te worden gehouden in zacht en bij voorkeur aangezuurd water.
Tot slot worden ook nog een aantal soorten behandeld die kompleet ongeschikt zijn voor het gezelschapsaquarium.

top

B19 Koraalbewoners G. Lammertijn 75 55

Deze reeks over het houden van zeevissen is zeer geschikt voor de beginnende zeeaquariaan.
Enkele basisregels worden uit de doeken gedaan, en ook zij het dan in mindere mate, aan het inrichten van de bak wordt enigen aandacht besteed.
Het is echter de bedoeling een aantal vissen en ook lagere dieren te tonen en te bespreken zodat de liefhebber enig inzicht krijgt in de behoeften die elk van hun heeft.
Zo worden voeding en leefgewoonten behandeld, wordt uit de doeken gedaan wat wel en niet samen kan worden gehouden, en wordt vooral ook uitgelegd wat “niet kan worden gehouden”.

top

B20 Tuinarchitect in eigen bak Minor Boom 186 55

Als inleiding in deze voordracht wordt er vertrokken vanuit de natuur zelf.
Landschappen, tuinen, en planten in de natuur komen aan bod.
Het spreekt dus vanzelf dat deze diareeks bijna uitsluitend handelt over aquariumplanten, het deskundig inplanten ervan, er voor zorgen dat ze goed groeien, en zich vermenigvuldigen.
Watersamenstelling, temperatuur, bodemgrond, en plantenvoeding komen aan bod, en er wordt uitgelegd hoe men er dient mee om te springen.
Enkele bewoners in de getoonde bakken worden eveneens besproken.
Een avondvullend programma waar nog kan over nagekaart worden.

top

B21 Reptielenkoorts G. Lammertijn 79 57

Deze lezing richt zich vooral tot de beginnende terrariumliefhebber.
Aan de hand van enkele voorbeelden wordt uit de doeken gedaan welke dieren wel en niet geschikt zijn voor de beginner, en welke dieren thuishoren in een bepaald soort terrarium (oerwoudterrarium, woestijnterrarium…) alsook hun verzorging.
Ook de techniek, en eveneens de voeding komen even aan bod, zonder hier evenwel dieper op in te gaan.
Aan de hand van deze reeks kan een potentiële terrariumliefhebber misschien worden overhaalt het ook eens te proberen.

top

B22 Allemaal beestjes Pristella Schoten 68 30

Behandeling van de meeste waterdiertjes in onze sloten en plassen.
Ondermeer voedseldiertjes, parasieten en schadelijke en onschadelijke waterinsecten die we kunnen aantreffen.

top

B23 Labyrintvissen Betta Buggenhout 159 45

In deze diareeks die uitsluitend gaat over het houden en kweken van de vele Labyrintvissen, zien we een enorme verscheidenheid van vissen die allen een ding gemeen hebben, namelijk een labyrintorgaan.
Zowel de grotere als de kleinere vissen komen aan bod, hun huisvestiging, hun verzorging, het voedsel, de inrichting van het aquarium, en in het bijzonder de kweek ervan, met de grote verscheidenheid van hun schuimnesten.
Ook de zeldzame soorten worden behandeld

top

B24 Karperzalmen * * * 48 20

In deze reeks worde de belangrijkste soorten binnen de familie van de karperzalmen behandeld.
Behalve de algemeenheden zoals watersamenstelling, voeding e.d., worden er ook enkele richtlijnen meegegeven om met succes deze soorten na te kweken.
Deze lezing is zowel geschikt voor de beginnende als de gevorderde liefhebber.

top

B25 Grove schubben G. Lammertijn 80 55

Het begon allemaal in het aartsparadijs ... Met de fameuze appelhistorie.
Daarom hebben mensen zo’n vaag idee dat geen enkel reptiel, schildpadden misschien uitgezonderd , te vertrouwen is, in hun ogen is dit alles vies en vals.
Deze voordracht toont ons dat ook deze dieren respect verdienen, en dat het houden ervan zeker de moeite waard is.
Een diavoordracht dus over het houden en verzorgen van terrariumdieren.

top

B26 Zij dansten slechts een zomer * * * 67 45

Tonen en bespreken van vele eierleggende tandkarpertjes.
Men verteld over het houden en kweken, het bewaren van de eitjes en het inrichten van bakjes voor hen.
Een dertigtal soorten passeren de kleurrijke revue.

top

B27 Corydora's M.A.K. 144 53

Een avondvullende voordracht die handelt over het houden en kweken van Corydora’s.
Er worden beelden getoond van de landen van herkomst, en vindplaatsen.
Van de zeehaven van Santos naar de beekjes tussen het suikerriet, zo stilaan naar de voor ons zo graag gehouden vissen.
Het spreekt vanzelf dat de Amazonestroom met zijn enorme vergaarbak aan water eveneens een enorme hoeveelheid vissen herbergt, en we krijgen dan ook er een grote hoeveelheid van te zien.
Watersamenstelling, voedsel, belichting van de aquariums, en de kweek van deze vissen, alles word getoond en besproken.

top

B28 Ze zijn gewoon prachtig K.A.V. Geel 69 50

Naast de meer populaire Zuid-Amerikaanse cichliden worden in deze voordracht hoofdzakelijk Malawi en Tanganyika cichliden onder de loupe genomen.
De ganse reeks is zo opgevat: Een dialoog tussen een mannenstem ( Guy ) en een vrouwenstem ( Ann ) die over de getoonde vissen praten.
Heel wat cichliden passeren zo de revue in deze vlot lopende diareeks.

top

B29 Strandjutters M.A.K. 100 55

Het eerste gedeelte van de reeks handelt over koeltechniek en de zelfbouw van een koelsysteem voor aquariums.
Het tweede gedeelte gaat over de vindplaats van de in een Noordzee aquarium houdbare dieren.
Sponzen, garnalen, krabben en anemonen, alle dieren die aan de scheidingslijn van water en zand voorkomen passeren de lens van de diaprojector.
Opmerking: Deze voordracht staat niet op band of cassette, aan de hand van een draaiboek wordt de tekst voorgelezen.

top

B30 De Nationale Huiskeuring 2004 BBAT - Keurmeesters 200 --

De voordracht gaat over een 25 tal vivaria die door de bondskeurmeesters gekeurd werden in 2004.
Wanneer u na het tonen van een vivarium, dit vivarium bespreekt, kan deze voordracht een avondvullend programma worden !

top

B31 Vissen in hun biotoop Pristella Schoten 93 45

Deze voordracht handelt over vissen en hun biotopen die soms streekgebonden of verspreid zijn.
De besproken gebieden zijn Sri-Lanka, Kameroen, en Brazilië.
Verschillende leden van Pristella Schoten trokken op expeditie, het was er hen om te doen eens te gaan zien waar visjes, die terug te vinden zijn in onze aquariums leven en zich thuis voelen.

top

B32 Vechten tegen de crisis Aimé Bijnens 100 45

In deze kostenbesparende voordracht worden een aantal uitgavenposten in verband met de liefhebberij onder de loupe genomen en er worden een aantal middelen aan de hand gedaan om de kosten sterk te verminderen zonder aan kwaliteit in te boeten.
De besproken onderwerpen zijn: - Vissen en planten, voedsel, materiaal, energie, verwarming, verlichting en filtratie.

top

B33 Het vermeerderen van planten Pristella Schoten 95 32

De diareeks toont ons het vermeerderen van aquariumplanten in al zijn facetten.
Zowel nuttig voor de beginnende liefhebber als voor de meer gevorderde aquariaan.
Het toppen van planten, het winnen van zaden, de vermeerdering van planten door uitlopers, moerascultuur en het opnieuw inplanten van jonge scheuten dit alles komt aan bod, in deze voor de plantenliefhebber zeer leerrijke diavoordracht.

top

B35 Op stap in Venezuela A.T.V. Aquatom 137 48

Esther en Ronny Moortgat werden met nog een dozijn andere Belgen naar Venezuela gestuurd om er te gaan werken, ... de mannen dan toch zegt Esther.
Ze kwamen terecht in hun nieuwe woonplaats Judibana in de staat Falcon gelegen in het N.westen van het land.
Dat ze er niet alleen gewerkt hebben bewijst deze voordracht, daar ze ons mooie beelden tonen van de streken die ze bezochten, van dieren en planten die er leven, en waar ze al heel snel naar op zoek gingen.
In deze voordracht tonen en bespreken ze zowel reptielen, planten als vissen, ook deze die we in ons vivarium kunnen houden.

top

B36 Over Tanganjika's Minor Menen 85 50

Het tot stand brengen van een speciaal aquarium voor Tanganjika-cichliden.
Het eerste deel behandeld allerlei wetenswaardigheden over het Tanganjika-meer en de invloeden van het klimaat op het biologisch leven langs de kusten van het meer, vervolgens wordt die kennis in praktijk overgebracht naar het aquarium.
Het derde deel behandeld de voor de liefhebber voornaamste en meest gehouden soorten, en toetst de gedragingen van deze cichliden aan de natuurlijke levensomstandigheden in het Tanganjika-meer.

top

B37 Cursus Latijn voor vivariumhouders Peter de Batist 50 .

Peter De Batist leert ons aan de hand van 4 x 50 dia’s, samen met een tekstkatern en een geluidscassette wat meer over de latijnse namen en hun betekenis, en de uitspraak daarvan, van dieren en planten.
De cursus bestaat uit 4 x 4 delen.

top

B38 Op zoek naar Aquariumvissen in Nieuw Guinea Eddy Derijst 200 73

Met beeldmateriaal van DR. G.R. ALLEN, HEIKO BLEHER, J.P. GOSSE aangevuld met eigen dia’s wordt een verhaal samengesteld over het eiland Nieuw Guinea.
Dit eiland is bij ons vrijwel onbekend, daarom wordt begonnen met informatie over het eiland zelf, de natuur en de inheemse bevolking.
Daarna wordt gehandeld over de zoektochten naar vindplaatsen , de vangmethoden en wat er gebeurd met de vissen na de vangst.
De eigenlijke vissen, worden samen met hun biotopen,en enkele gegevens over hun leefwijze in de natuur voorgesteld in een reis rondom het eiland.
De meeste van de getoonde vissen werden onmiddellijk na de vangst gefotografeerd. Hierdoor zijn enkele dia’s van mindere kwaliteit. Dit gebrek wordt evenwel gecompenseerd door de zeldzaamheid van sommige vissen.

top

B39 Aquariumplanten in bloei J. Vlasblom 150 73

Deze lezing toont ons 150 dia’s van planten en de bloeiwijze ervan, bij ieder beeld is een uitgebreid stukje tekst met de naam van de plant, en de manier hoe we ze best kunnen verzorgen en tot voortplanting brengen.

top

B40 Is er wat te zien, meneer? Harry Voet & Freddy Van Goethem 379 63 + 38

Een korte inhoud neerpennen over deze reeks laat ik liever aan de makers zelf over, ziehier de inleiding door hen zelf geschreven.
Al het fotomateriaal werd door ons zelf tijdens tientallen duiken op de gevoelige plaat vastgelegd.
We zijn er bij het samenstellen van deze reeks van uitgegaan, dat er wel al enige kennis over het opstarten en houden van zeeaquaria aanwezig was.
Wie dus hoopt dat hier filtersystemen , verlichting e.d. aan bod zullen komen, moeten we teleurstellen.
In het eerste deel van de reeks tonen wij de biotoop “Oosterschelde” van aan de monding tot aan het doodlopende uiteinde.
We schenken aandacht aan de fauna en flora, waaraan deze zeearm zeer rijk is. Zo kan de liefhebber de nodige biotoopgegevens verzamelen.
In het tweede gedeelte wordt getoond hoe met een minimum aan kosten een koelinstallatie zelf kan worden gebouwd. Ook alle andere technische problemen – eigen aan het houden van gekoelde zeeaquaria – worden behandeld.
Tot slot wordt besproken welke dieren het goed doen in het aquarium en welke bij mekaar kunnen worden gehouden.

top

B 41 Kris Kras door Suriname 2006 (1) Georges De Roeck DVD 50

We maken een overstap naar Suriname, een land met duizend en een mogelijkheden voor de natuurliefhebber.
Op geen 100 km van de hoofdstad ben je reeds aan de rand van het oerwoud, het is daar dat we onze eerste trip maken van enkele dagen met een kano.
Nadien een kleine beschrijving van de omgeving van Paramaribo, een bezoek aan een visrokerij en om te eindigen een bezoek aan Wittakreek. Dit watertje is gelegen in het natuurreservaat van Brounsberg.
Opmerking: De film staat op DVD en is best afspeelbaar via een DVD-speler. Het kan ook met pc indien deze krachtig genoeg is.

top

B 42 Kris Kras door Suriname 2006 (2) Georges De Roeck DVD 50

Nadat we vorige dagen de smaak te pakken kregen willen we uiteraard veel meer zien. We besluiten dan ook de verbindingsweg van Oost naar West Suriname te verkennen.
De fauna en flora kunnen we enkel weergeven aan de hand van de beelden die we schoten. We maakten deze trip gelukkig met een 4 x 4, en dit was geen overbodige luxe zoals je zal merken. Het leven in het oerwoud en de bezoeken aan de inheemse dorpjes hebben elk op zich bijgedragen tot onvergetelijke momenten.
De vissen die we gevangen hebben kunnen we niet allemaal mee naar huis nemen, na een selectie gemaakt te hebben nemen we ze mee naar ons logement en verpakken ze de dag van onze terugreis. Van de vissen is er één dood aangekomen, we wisten niet dat hij allergisch was aan reizen.
Opmerking: De film staat op DVD en is best afspeelbaar via een DVD-speler. Het kan ook met pc indien deze krachtig genoeg is.

top

B 43 Mato Grosso - Brazil – 2001 De Explorers DVD 2 x 45

Na hun geslaagde reis doorheen het Amazonegebied in 1996 reizen de explorers (Willy Lambrecht, Stan De Smedt, Frans Proost, Jean Huylebroeck en Willy Wouters, allen lid van Betta Buggenhout) in september 2001 terug naar Brazilië.
Doel van de nieuwe expeditie is ditmaal de provincie Mato Grosso, een gebied groter dan Frankrijk. We volgen hen doorheen de Pantanal, een moerasgebied waar het krioelt van de kaaimannen en de anaconda's.
Vervolgens trekken ze, zonder enige begeleiding, gedurende drie dagen door de jungle alvorens het Xingureservaat van de Kayapo-indianen te bereiken.
Hoogtepunt van het verblijf hier is ongetwijfeld de nachtelijke visvangst op de gevreesde zwarte Piranha.
Na een nieuwe avontuurlijke tocht sluiten ze deze expeditie af in de “Chapada dos Guimaraes”, een natuurreservaat dat aan de Amerikaanse canyons doet denken.
Dit avontuur wordt U gebracht via een spetterende computergestuurde diashow in overvloeiïng, begeleid door meeslepende Braziliaanse ritmes.

top

terug naar diadienst

 

 


Deze maand in
- Aquariumwereld -
ons hobbyblad.

Dit nummer werd samengesteld door het Redactieteam Aquariumwereld

- Thoracochromis brauschi
- Kannibalisme bij guppen
- Houd het hoofd koel
  tijdens een hittegolf,
  maar ook je aquarium
- Garra flavatra
  de panda-algeneter
- Mexikaans eikenblad
  Shinnersia rivularis
- Waarom veranderen vissen
  soms van naam
- Iris pseudacorus, het gele lis
- Dario sp.'Myanmar',
  Black Tiger Danio


- BBAT-Info

Meer info ?    
Website Aquariumwereld    

 

 


BBAT - uitgaven

EEN AQUARIUMWERELD BEGINNEN

Meer info ?   
 

 

BBAT-Babbelbox

 

 

Top  

Privacy Policy - Disclaimer