BELGISCHE BOND voor AQUARIUM-en TERRARIUMHOUDERS  vzw

Nieuws Flash

Lees hier als eerste alle BBAT-nieuws oa.
    Positieflijsten
    Bondsberichten

BBAT-nieuws


- Sponsors in de kijker


Beschikbare diareeksen
S-Reeksen

Dialezingen van de Heer Sanderse, aangekocht door en eigendom van de BBAT.

 

N

Titel

Aantal
dia's

Duurtijd
in minuten

S01

Een aquarium in Nederland

88

50 + 48


We laten zien wat er in de natuur verloren gaat en wat we ervan kunnen redden als we zeer bewust aquarium houden. 
Wanneer we dat willen doen zal er een begin, een methode en een eind moeten zijn.
Op deze avond zullen we proberen die alle drie te behandelen. 
Vissen passeren de revue en we zullen de wetenswaardigheden ervan bekijken.
Vergrotingen van 40 tot 80.000 maal worden op het doek getoond. 
Deze opnamen moeten echter wel een functie hebben. 
U ziet mooie en slechte composities van de doorsnee bakken in Nederland, daarom ook de titel.
Het is een fijne instructieve lezing met mooie opnamen.

top

S02

Tussen bodemplaat en oppervlak

85

48 + 46


Wanneer u mij vraagt waar deze lezing over gaat, dan kan ik u dat niet zeggen.
Het klinkt natuurlijk heel vreemd, maar het woord is nu aan de leden.
Deze lezing heeft een aantal ondersteunen dia s om de tongen los te maken.
We zitten dan ook in een half duistere zaal ....

top

S03

60 Aquariumplanten in kleur

86

48 + 46


In deze lezing worden 60 soorten planten behandeld die in het aquarium algemeen voorkomen, maar vaak in verkommerde toestand aangetroffen worden.
De wijze van vermeerderen en het schikken van deze planten onderling is echter een zaak waarbij een groot aantal voorbeelden en tips u kunnen helpen van uw aquarium een natuurlijk biotoop te maken.
Ook worden planten behandeld die wel in de handel worden aangeboden, maar die niet bereid zijn om in uw aquarium te groeien.
Deze lezing is gebaseerd op het boek met de gelijknamige titel.

top

S04

Het fascinerend aquarium

87

48 + 48


Dit is een lezing waarin veel instructieve foto s in zijn verwerkt welke via de microscoop zijn gefotografeerd. In deze lezing worden ncelligen de structuur en het nut van dit alles uitvoerig en begrijpelijk behandeld.
Een greep uit de onderwerpen zal u dit duidelijk maken. Pigmenten van vissen roodwieren algen rntgenopnamen van Daphnia s eieren en jongen in het rugschild van de Daphnia mooie en lelijke aquaria de appelslak (Ampularia gigas) in het aquarium en in zijn eigen milieu vergelijkingen met de natuur om ons heen vindplaatsen van kienhout in Nederland.
Zoals u ziet een veelheid van onderwerpen, die allen direct aan het aquarium verbonden zijn.

top

S05

Het aquarium

81

46 + 47


76.000.000 jaar geleden waren er nog geen aquaria, maar de basis om een aquarium te houden werd toen geboren. 
Zo ver gaan we niet terug, maar u zult wel begrijpen dat we nog steeds van het goede begin afhankelijk zijn. 
We praten over planten en vissen en kijken naar de manier om die te vermeerderen.
Ook de leeftijdsgrens van de planten en vissen wordt onder de loep genomen.
Dit is een lezing waar zeer sterk de nadruk wordt gelegd op de rust en de schoonheid die we in het aquarium kunnen bereiken.
In deze lezing zullen we proberen een flinke portie handgrepen aan te geven om dit zo snel mogelijk te bereiken.

top

S06

60 Andere aquariumplanten in kleur

85

49 + 48


Deze lezing neemt een aanvang in de natuur, maar het zal u wellicht bekend zijn dat al mijn lezingen in de natuur beginnen.
Verder is het een lezing die ook zo n 60 soorten aquariumplanten behandelt maar niet van die algemene planten.
In deze voordracht besteden we veel aandacht aan het toppen en het licht.
Verder wordt er nog wat aandacht besteed aan de combinaties van verschillende planten onderling.
Ook deze lezing is naar aanleiding van het boek met gelijknamige titel.

top

S07

Aquarium mozaek

88

48 + 46


We beginnen met deze lezing gewoontegetrouw in de natuur.
Ik laat u dan zien dat de mens zich niet zo netjes gedraagt, bijvoorbeeld in de Antarctische Zeen.
Daarna laat ik u een mozaek van kleuren zien bij de planten en vissen.
Om echter een mooi mozaek te creren zal er veel afhangen van de mogelijkheden om planten en vissen te rangschikken en te sorteren.
Dit zullen we die avond gezamenlijk bekijken en bespreken.
Ook het onderhoud speelt een forse rol. Hetgeen betekend dat we moeten praten over belichten toppen filteren voeden oordelen, enz. vaak hebben kleine oorzaken grote gevolgen.
Een functionele lezing kan ik in deze garanderen.

top

S08

Tropische zeen achter glas

156

67 + 55


We beginnen deze lezing aan de Zeeuwse kust en laten u zien dat niet alleen de tropische zeen mooi zijn, maar we kunnen hier ook een aquarium vullen met schoonheden van onze kust.
Daarna neem ik u mee naar de tropische zeen en proberen dan uit de daar verzamelde gegevens een mooi aquarium op te bouwen.
We kijken naar zakpijpen en sponzen en vragen ons af kunnen we die houden?
Hersenkoralen en tandkoralen worden nader onder de loep genomen.
Ook vragen we ons af moeten we wel een UV-lamp of niet?
Wat moet het filter doen en welk filter is het best?
Wat belangrijk is voor de een en wat voor de ander.
Laten we er vanavond eens over praten en misschien gaat u met een stuk meer kennis naar huis.

top

S09

Aqua symbiose

89

48 + 48


Als we willen praten over de biologie in het aquarium, dan is dit de uitgesproken lezing.br>Het gehele aquarium wordt in behandeling genomen, zoals zieke en gezonde celstructuren van planten.
Ook kijken we naar gedragspatronen van vissen en belichten het hoe en waarom.
De lezing is gelardeerd met mooie natuuropnamen, welke steeds worden vergeleken met de omstandigheden in het aquarium.
We kijken naar vleesetende planten en het nut van hun bestaan.
Ook het nut van gekleurde planten.
Al met al een lezing die een groot deel van onze mooie hobby belicht.

top

S10

Niet Sri-Lanka maar Nederland

83

45 + 46


Natuurlijk weet ik dat in verre landen mooie kreken, plassen en poelen zijn.
Ook weet ik dat er mooie vissen en planten in al dat water aanwezig zijn.
Natuurlijk is me dat bekend.
Maar laten we niet vergeten dat Nederland ook fantastisch mooi is.
We zullen er rekening mee moeten houden dat we met de omstandigheden van Nederland een aquarium in onze huiskamer moeten houden.
We zullen in deze lezing dan ook kijken hoe we met planten die in onze sloten en plassen voorkomen in combinatie met tropische planten ook nog iets kunnen doen. Denk eens aan Penningkruid, Gele plomp, Waternavel, Potamogeton en Hottonia die bij ons in de sloten groeit.
Welnu we gaan een tropisch aquarium houden in ons eigen koude kikkerlandje en ik zal u tonen dat het heel goed mogelijk is.

top

S11

Wetenswaardigheden

81

49 + 46


Na het bekijken van een aantal aquaria zoals ze in den lande voorkomen zullen we aan de hand van een aantal voorbeelden uit die aquaria proberen iets goed op te bouwen.
Hierbij komen aan de orde:
Achterwanden, terrassen, bodemsamenstellingen, lichtkappen, Co-diffusors en het nut van de ondergaande zon.
We kijken in en naar de planten en vertellen er veel wetenswaardigheden over.
Ook algen, zoals groene en blauwe komen ter sprake.
Er zal uitgebreid ingegaan worden op het voedselprobleem, een aspect waar heel veel leven in het aquarium mee heeft te kampen.
Om het negatieve in goede banen te leiden, praten we nog wat over filteren en eindigen dan de lezing.
Deze lezing is zeker niet eenvoudig te noemen.

top

S12

Kringlopen

81

48 + 46


Water verdampt uit de zeen, damp stijgt op, vormt wolken, wolken drijven over het land en koelen af, hierdoor ontstaat de regen, regen komt in de rivieren, stroomt af naar de zeen, en daar verdampt het weer.
Kringlopen. Zo zijn er vele kringlopen en aspecten die direct verband houden met uw aquarium.
Welke rol die aspecten in het aquarium spelen van de vele kringlopen die daar aanwezig zijn, is vanavond het onderwerp van gesprek.
Nog nimmer heb ik gehoord dat deze lezing niet onderhoudend en leerzaam was en vele aquariumhouders hebben mij bevestigd dat er nu een lampje bij hun was gaan branden.
We vergelijken de tropische natuur met ons aquarium en kijken tevens of het wel mogelijk is om een aquarium te houden.
De lezing is verrijkt met tekeningen en schitterende natuuropnamen.

top

S13

Een wonder om te leven

159

60 + 56


Dit is een lezing die niet uitsluitend over het aquarium gaat, maar over vele aspecten uit de natuur.
Het is bij uitstek een lezing voor een avond met uw partner, of om op een voorlichtingsavond te houden.
Ook wanneer we wel iets over het aquarium willen horen maar er niet al te diep op in willen gaan, dan beantwoord deze lezing zeker aan uw verwachtingen.
We kijken in het aquarium terrarium zeeaquarium in de Ngorogoro krater tussen de rotsen in de zeen op de vlakten van de woestijnen en luisteren naar de wonderen uit de natuur.
Deze lezing heeft als achtergrond "Eerbied voor al wat leeft en groeit".
Deze lezing ziet en hoort u niet alleen, maar u voelt hem ook.

top

S14

Zout water voor zoete aquariumhouders

163

58 + 49


Dit is een zoutwater lezing opgebouwd voor zoetwater aquariumhouders.
Langs het strand en onder water verkennen we de schoonheden van onze Noordzee en zullen ons regelmatig verbazen over wat daar in leeft.
We trekken door de zeen heen naar het voormalige Jugoslavi en kijken wat daar aan de kust is te vinden.
Zo komen we met behulp van onderwateropnamen geleidelijk in de tropische zeen.
De enige momenten dat we boven water komen is om lucht te halen.
Voor de rest kijken we hoe de natuur is opgebouwd onder water.
Met deze gegevens proberen we een zeewater aquarium te bouwen.
We zullen in deze lezing zien wat er wel en wat er niet te houden is in een tropisch zeewater aquarium.
Ook zullen de kosten besproken worden.
Niet alles zal hier het scherm passeren, maar wel veel.
Aan het einde van deze lezing zult u zeggen "dat heb ik nooit geweten dat het zo fantastisch mooi was".

top


terug naar diadienst

 

 


Deze maand in
- Aquariumwereld -
ons hobbyblad.

Dit nummer werd samengesteld door het Redactieteam Aquariumwereld

- Thoracochromis brauschi
- Kannibalisme bij guppen
- Houd het hoofd koel
  tijdens een hittegolf,
  maar ook je aquarium
- Garra flavatra
  de panda-algeneter
- Mexikaans eikenblad
  Shinnersia rivularis
- Waarom veranderen vissen
  soms van naam
- Iris pseudacorus, het gele lis
- Dario sp.'Myanmar',
  Black Tiger Danio


- BBAT-Info

Meer info ?    
Website Aquariumwereld    

 

 


BBAT - uitgaven

EEN AQUARIUMWERELD BEGINNEN

Meer info ?   
 

 

BBAT-Babbelbox

 

 

Top  

Privacy Policy - Disclaimer